• Geplaatst 126 dagen geleden

Er is sprake van vegrijzing op de werkvloer: het aantal oudere werkenden op de Nederlandse arbeidsmarkt is tussen 2003 en 2016 zo goed als verdubbeld. Van de in totaal 4 miljoen 55- tot 75-jarigen werken nu bijna 1,6 miljoen mensen. Dit wil zeggen dat 19 procent van alle Nederlanders met een betaalde baan nu 55-plusser is. In 2003 was dit nog maar 11 procent, blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De verdubbeling kan deels worden verklaard door de vergrijzing. In 2003 telde Nederland 3 miljoen mensen tussen de 55 en 75 jaar, vorig jaar waren dat er 4 miljoen. Maar ook is gebleken dat ouderen vaker betaald werk hebben. De netto-arbeidsparticipatie nam van 2003 tot 2016 toe van 27,2 naar 39,7 procent.

Meer zestig plussers
In 2016 hadden 651.000 vrouwen van 55 tot 75 jaar betaald werk, tegenover 937.000 mannen. Vooral vrouwen in de leeftijdscategorie 60 tot 65 jaar zijn goed vertegenwoordigd. De netto-arbeidsparticipatie van die groep steeg die van 14,2 naar 43,2 procent. Maar dat geldt ook zeker voor het aandeel mannen in diezelfde categorie: die steeg van 29,3 naar 62,8 procent.

Beroepsgroepen
Van alle beroepsgroepen is die van bibliothecarissen en conservatoren het meest vergrijsd. Daarin was vorig jaar de helft van de werknemers 55 jaar of ouder. Ook buschauffeur en trambestuurder zijn beroepen met veel oudere werknemers.Het minst vergrijsd zijn de militairen en bakkers. Daarvan is 4 en 5 procent 55 jaar of ouder.

Bron: https://www.rtlnieuws.nl/geld-en-werk/vergrijzing-op-de-werkvloer-aandeel-55-plussers-hard-gestegen