Alle werknemers kunnen een hoger nettoloon tegemoet zien in 2020. Dat blijkt uit de doorrekeningen van HR-dienstverlener Visma | Raet en Stichting Loonwijzer. Let op: de gebruikte Prinsjesdagcijfers en de daaruit volgende conclusies zijn onder voorbehoud.

De stijging is relatief het grootst voor werknemers met een modaal inkomen. Voor 2020 gaat dit om ongeveer € 3.050 per maand of € 36.600 per jaar bruto. Netto houden zij elke maand bijna € 52 meer over.

Werknemers die rond het minimumloon verdienen, gaan procentueel het minst erop vooruit. Hun maandelijkse nettoloon ligt volgend jaar ongeveer € 10 hoger dan nu. Bij de hogere inkomens is de toename van het nettosalaris relatief groot. Vanaf € 7.000 per maand houden deze werknemers ruim 2% per maand over, omgerekend minstens € 80.

Versneld naar tweeschijvenstelsel
Een herziening van het belastingstelsel veroorzaakt het hogere nettoloon voor alle werknemers. In 2020 zullen er nog maar twee verschillende belastingtarieven zijn in plaats van de drie tarieven nu. Het kabinet-Rutte III voert dit tweeschijvenstelsel versneld in: eigenlijk zou de invoering in 2021 plaatsvinden. Het gevolg: verdien je in 2020 tot € 68.507 bruto per jaar, dan betaal je 37,35% inkomstenbelasting. Alles wat je daarbovenop verdient, wordt belast met 49,5%.

Alle werknemers krijgen door dit nieuwe systeem te maken met een belastingverlaging. Nu betaal je nog 36,65% belasting voor het deel van je inkomen tot € 20.711 en 38,1% voor het inkomen tussen € 20.711 en € 68.507. Daarboven ligt het belastingpercentage op 51,75%.

Door deze wijziging vallen de laagste inkomens, tot € 20.711 per jaar, in 2020 onder een hoger tarief. Daarom worden zij gecompenseerd via de heffingskortingen. Dit zorgt ervoor dat deze werknemers volgend jaar toch minder belasting afdragen dan dit jaar. De middeninkomens en de hoge inkomens profiteren relatief gezien echter het meest.

Wil je precies weten wat de nieuwe tarieven voor jou betekenen? Doe dan de bruto/netto-check op https://loonwijzer.nl/salaris/brutonetto

 

Bron: https://loonwijzer.nl/nieuws/loonwijzer-nieuws/loonstrook-2020-hoger-nettoloon-voor-alle-werknemers-vooral-modaal-17-09-2018