• Geplaatst 1242 dagen geleden

Sollicitanten mogen dan meer salaris durven vragen omdat de vraag naar personeel groot is, de arbeidsmarkt koelt wel af. Dat blijkt uit cijfers over het tweede kwartaal die Intelligence Group heeft verzameld. Er zijn vergeleken met het eerste kwartaal 61.000 mensen meer actief op zoek naar een baan.

Intelligence Group baseert zich op het driemaandelijkse Arbeidsmarkt GedragsOnderzoek. Dat liet over het eerste kwartaal al signalen van een afkoeling zien. Nu blijkt onder meer dat het percentage mensen dat voor een nieuwe baan benaderd is, niet meer toeneemt. ‘Bij de zeer schaarse beroepen is deze sourcingsdruk nog steeds hoog, maar bij andere functies neemt dit af. Daarnaast zijn mensen in het afgelopen kwartaal minder intensief benaderd door recruiters en het aantal mensen dat niet benaderd is, is in het tweede kwartaal gestegen.’

Concurrentie groter
De arbeidsmarktactiviteit is gestegen van 11,1% in het eerste kwartaal naar 11,9% in het tweede kwartaal, wat neerkomt op 998.000 actief werkzoekenden. ‘Dit betekent dat er 61.000 extra actieve baanzoekers zijn op de arbeidsmarkt, waardoor de concurrentie tussen kandidaten groter is. De luxe positie van afwachten, werkt misschien nog wel voor de zeer schaarse beroepen zoals engineering & IT, maar niet voor de categorie die daar net onder valt, zoals finance, marketing en sales. Zij moeten nu zelf weer meer hun best doen om een baan te vinden.’

Meer tijdelijke contracten
Werkgevers zijn minder geneigd om een vast contract te geven, terwijl het aantal tijdelijke contracten juist is toegenomen. ‘Wel zijn de vooruitzichten op een vast contract voor een flex-medewerker nog steeds gunstig.’ In het tweede kwartaal ging 38% van de baanvinders met een vast contract aan de slag. 46% kreeg een tijdelijk contract en 16% werkte op flexbasis.

Nog altijd historisch veel vacatures
Gijs de Haas van Dorsser, managing director van Intelligence Group, wijst erop dat ondanks deze ontwikkelingen het aantal vacatures nog historisch hoog blijft. ‘Sollicitanten zullen nog niet in slaapzakken voor de deur liggen en werkgevers kunnen voorlopig dus nog niet achterover gaan leunen.’ Hij verwacht dit jaar wel een daling van het aantal vacatures vergeleken met 2018 tot het niveau van 2016 en 2017. ‘In de jaren erna zal het aantal vacatures licht afnemen, maar blijft het absolute aantal vacatures met bijna 1 miljoen per jaar historisch gezien hoog.’

Eerder bleek al dat het aantal uitzenduren afneemt. In juni was het aantal uitzenduren 6,3% lager dan een jaar eerder. Daarnaast laat de vacature-indicator van het CBS al 16 maanden op rij een daling zien. Volgens UWV is het aantal werklozen in het tweede kwartaal met gemiddeld 2.000 per maand gestegen naar 313.000.

Bron: https://www.flexmarkt.nl/arbeidsmarkt/meer-mensen-op-zoek-naar-een-baan/